Over

Oprichting Heemkring Landrada - 30 maart 1988

Heemkring Landrada viert zijn 20 jarig jubileum  1988 - 2008

De eerste artikels die in 1988 in de pers verschenen hebben althans op mij als voorzitter altijd een bepaalde indruk en denken gegeven. Met grote letters werd in één dagblad einde maart 1988 de melding gemaakt van “Munsterbilzen heeft eindelijk zijn heemkundige kring”.

De reporter van dienst X.L. moet wel goed op de hoogte geweest zijn over de rijke geschiedenis van Munsterbilzen. In een ander dagblad, ook verschenen eind maart 1988 met als reeds overleden reporter R.Th., schreef in zijn uitdrukkelijke hoofdkop “Landrada wil het verleden van blootleggen”.

Op 19 februari 1988 zag Heemkring Landrada het levenslicht. Onze doelstellingen waren nogal uitgebreid; o.a. bekendmaking van Munster door de eeuwen heen, in stand houden van bepaalde gebruiken, inventarisering van belangrijke gegevens zoals archief, tentoonstellingen,  voordrachten, het uitgeven van een tijdschrift en zoveel meer..
Het zou enkele bladzijden in beslag nemen om hier alles op te sommen wat we reeds op die 20 jaar gerealiseerd hebben. 
Maar laat mij toch toe deze succesvolle projecten zeker te mogen vermelden:
“ Meine pôassen haeghe”
“100 jaar Zusters Sint-Jozef”
 “ 100 jaar Lagere Meisjesschol”
 “ Waai oos ma troude - tentoonstelling en speciale optochten”
 En zeker niet te vergeten… Tentoonstelling Minsterse Cafeis van vrigger”waar nog steeds grote vraag naar is.

De mooie en zelfgecreëerde affiche door enkele bestuursleden die we voor deze Jubileumtentoonstelling 1988-2008 realiseerde geeft een prachtig en bondig overzicht over wat er tijdens de maand augustus 2008 kan bezocht en beleefd worden.

Als voorzitter en het team van bestuursleden, oud-bestuursleden en de vele losse medewerkers hebben we op die 20 jaar veel kunnen realiseren waarvoor dank voor de belangloze inzet . Dank aan de vele Munsterse sponsors!
Niet alleen voor de tentoonstellingen maar ook voor ons tijdschrift Tesi Samanunga. 
Een tijdschrift met alleen artikels welke Minster aanbelangen en met een oplage van meer dan 365 huisgezinnen telt, is zeker de moeite waard om vernoemd te worden.. 

Natuurlijk onze website www.landrada.be
Enig in zijn soort en met de verschillende thema’s, de geschiedenis van Munster, o.a. het adellijke stift, zijn oude enkele gebouwen, het speciale dialect, de laaj van nou en vrigger, goed om weten enz; echt waar om jaloers op te zijn.

 Voorzitter Fons Jackmaer

    

 

 

2013 - Heemkring Landrada viert zijn 25 jarig jubileum