De "Minstërse Diksjënaer"

Afbeelding 01/08/2015

Op de vergadering van juli zijn de laatste afspraken gemaakt omtrent het starten van de campagne. "De Minstërse Diksjenaer" is, op enkele details na, klaar. Nu is het aan de auteur (Frany Gregoor) om samen met de drukker te bekijken hoe de cover eruit gaat zien. Er is afgesproken dat in de Tesi van augustus meer details worden bekend gemaakt. 

Naar agenda overzicht